image description

Eriksberg 2:1

Lastplanen som har tidsbegränsad bygglov och arrenderas ut till fastighetsägaren av Kumla gård 1, ska prövas i en detaljplan för att bli en permanent åtgärd.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Uppdrag

 

 Karta som visar var planområdet ligger

 

Bakgrund

 

Nu prövas möjligheten att permanenta en lastplan som har tidsbegränsad bygglov.

Stormarkanden som använder lastplanen ligger i Eriksbergs industriområdet på fastigheten Kumla gård 1. I dagsläge arrenderar kommunen ut marken där lastplanen ligger till stormarknaden. Fastighetsägaren till fastigheten Kumla gård 1 vill köpa den markbiten de arrenderar från kommunen.

 

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan

Senast uppdaterad 2016-11-23