image description

Frigg 3

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Gullvivans förskola i Hallunda/Norsborg.

Den här planen befinner sig  i det skede som kallas samråd

 

 Karta som visar var Frigg 3 ligger

 

 

Förslaget

Planområdet ligger ca 300 meter norr om både Hallunda och Norsborg centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering. Samråd för planförslaget hölls från 22 juni 2016 till och med 15 juli 2016.

Vad händer nu?

Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in under samrådet. Därefter bearbetar vi planförslaget.  

Senast uppdaterad 2016-10-18