image description

Slagsta strand

En blandad stadsdel vid vattnet med bostäder, handel, arbete och rekreation? Nu pågår ett arbete med att ta fram ett detaljplaneprogram för Slagsta Strand.Bakgrund

Slagsta strand är i kommunens översiktsplan utpekat som ett förändringsområde för bostäder och verksamheter. 2011 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till en ny stadsdel i området.

Kommunen har valt att inleda planprocessen med ett övergripande detaljplaneprogram för hela området. Syfte med programmet är att i ett tidigt skede få till stånd en dialog om inriktning för hur området kan utvecklas till en attraktiv stadsdel. Illustrationer i programmet bör läsas som principiella riktlinjer för att stödja diskussionen.

I programarbetet prövar vi förutsättningar för att:

  • kombinera utbyggnad av bostäder med verksamheten i Fittja värmeverk,
  • stärka tillgänglighet till Mälarstranden med badet och marinan och
  • bygga vidare på det värde som marinan utgör och integrera marinan i stadsdelen

Förslaget 

Förslaget för Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. I stadsdelen kommer två gröna kilar med träd, buskar och klippformationer att binda ihop marinan och berget. På södra sidan kopplas kilarna vidare till utsiktsplatsen och handelsområdet. I mitten av stadsdelen skapar vi ett torg med utsikt mot vattnet. Intill förskolan anordnar vi en lekplats där marinans besökare, boende och skolbarn kan träffas.

I området planerar vi 1200 nya bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter. Utbyggnaden blir tillräckligt stor för att motivera att en busslinje förlängs till området. Bostädernas storlekar bedöms vara 1-5 rum och kök med övervikt på större lägenheter. Byggnadshöjderna varierar med utgångspunkt i omgivningen: högre bebyggelse i sydost mot Fittja värmeverk och berget; mindre bebyggelse mot villa kvarteren i väst och mot marinan.

Vad händer nu? 

Från den 3 november 2016 till den 24 november 2016 hölls programsamråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-12-13