image description

Kagghamra

Planens syfte är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att säkerställa vattentillgången i området. I samband med att kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp prövas möjligheten till förtätning i området.

​Program för Kagghamra, Sibble och Eldtomta

Kommunen har tagit fram ett program för områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Programmet tillsammans med kommunens ställningstaganden till de synpunkter som kommit in under samrådet ligger till grund för fortsatt planarbete i området. Du hittar programmet under rubriken "Läs mer" till höger.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu med att upprätta förslag till detaljplan för Kagghamra. Detaljplanen är den första av tre detaljplaner för områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta.

Senast uppdaterad 2016-10-13