image description

Orren 3

Från enfamiljshus till flerbostadshus! Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder ett stenkast från Tumba centrums service och kommunikationer.

Den här planen befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

På fastigheten Orren 3 finns idag en byggnad som nyligen byggts om till flerbostadshus.  Nu prövar kommunen om fastighetsägaren kan få möjlighet att uppföra ett till flerbostadshus av samma storlek på fastigheten. Kommunen ser positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanarbete.

Vad händer nu?

Utredningsarbete pågår, och kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad 2016-10-27