image description

Passet 17

Nu prövas möjligheten att stycka Passet 17 och Tumba 8:233 i Broängen.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Uppdrag

 

 Karta

 

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att fastigheten Passet 17 minskas och fastigheten Tumba 8:233 utökas. På så sätt blir Tumba 8:233 delbar utan att behöva riva befintligt enbostadshus. För detta krävs att gällande fastighetsplan upphävs. Marken i den gällande detaljplan som utgörs av allmän plats och ägs av enskild förvandlas till kvartersmark.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. .

Senast uppdaterad 2017-01-13