image description

Kommunägda parkeringar

Kommunen har ett antal parkeringsplatser. Några av dem är infartsparkeringar för att det ska vara enklare att ta sig vidare med kollektivtrafik.

​På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel  hur länge du får parkera och hur många platser som finns.
 

 Kommunägda parkeringar i Botkyrka

 

Senast uppdaterad 2015-05-07