image description

30-zoner

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att gatorna i kommunens bostadsområden, med ett fåtal undantag, ska vara hastighetsbegränsade till 30 kilometer i timmen.

 

 

 Karta som visar 30-zonerna i kommunen

 
30-zonerna införs kommundel för kommundel och för närvarande är hastighetssänkningarna helt genomförda i Tullinge och Vårsta. I Tumba återstår ungefär hälften av kommundelens områden.

 

På kommunens webbkarta kan du se var 30-zonerna är genomförda, och var de kommer att genomföras. Här till höger finns länkar till Botkyrka kommuns webbkarta.

Senast uppdaterad 2012-03-27