image description

Parkering

​Var kan jag infartsparkera? /Varför bygger ni inte fler infartsparkeringar?

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen (Stockholms läns landsting, SLL) anger. Behovet på infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer. En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.

Du kan se var de kommunala parkeringarna och infartsparkeringarna finns genom att klicka på länken under "Länkar om parkering"

Felparkerade fordon

Det är Q-park som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta Q-park vardagar klockan 08.00 -16.30 på telefon: 08-722 15 50.

Vem man ska vända sig till för att överklaga en parkeringsbot?

För att överklaga en parkeringsbot finns instruktioner på parkeringsboten. Det finns två olika typer av parkeringsböter:

  • På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av Q-park på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.
  • På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Vad innebär områdesförbud (zonförbud)?

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen.

Du kan se var de områdesförbud finns genom att klicka på länken under "Länkar om parkering"

Senast uppdaterad 2016-11-10