image description

Samlingskarta

Innehåll

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från följande ledningsägare i kommunen
• VA-nätet
• Södertörns Fjärrvärme AB
• Vattenfall AB
• Teliasonera AB
• Stokab AB
• IP-Only
• TDC Sverige AB
• Botkyrka stadsnät AB

Användningsområden
Samlingskartan används som underlag vid schaktning och andra markarbeten.

Omfattning
Hela kommunen, ledningarna som redovisas är de ledningar som ligger på kommunal tomtmark, d.v.s. Ledningar redovisas ej på privat tomtmark.

Aktualitet
Ledningsinformation hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollen där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnation.

Kartskala
1:400

Format
Digital leverans som dwg eller utskrift på papper.

Pris

Samlingskarta  Pris exklusive moms
Startavgift inkl 1 hektar 1 970 kr
per hektar utöver denna 690 kr

 

Beställning

Fylla i beställningsformuläret  "Beställningsblankett samlingskarta” som du hittar under ”Hämta blankett”. Skicka sedan den på post eller epost. Adresser hittar du under "Skicka din beställning hit".

Senast uppdaterad 2017-01-18