image description

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan.

Användningsområdena i texten är endast vägledande.

Det är viktigt att du kontaktar bygglovenheten eller din bygglovshandläggare innan du beställer en karta så att du får rätt. Detaljeringsgrader i kartan beror på vad du ska bygga och på förhållanden i området.

Nybyggnadskarta, fullständig

Du som ska bygga ett nytt hus behöver i regel en komplett nybyggnadskarta. 
Kartan kontrolleras i fält.
 
Innehåll:
Kartan innehåller förutom baskarta (fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, kraftledningar och höjdkurvor) även gatunamn, planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter samt information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 

Leveranstid: inom 20 arbetsdagar. (Under perioden november 2016 till och med februari 2017 reserverar vi oss för att det kan förekomma förseningar i leverenstider, läs mer om detta under Läs mer: "Viktig information för dig som ska beställa kart eller mättjänst")

Kostnad:En komplett nybyggnadskarta kostar 7390 kr. (För fastigheter större än 2500 kvm tillämpas timersättning/offert)

Beställning: Beställ direkt på webben under sidmenyn på sidan "Beställning av nybyggnadskarta". Eller beställ genom att fylla i blanketten under "Hämta blankett" och skicka in till kommunen.

 

Nybyggnadskarta, förenklad

När du ska bygga tillbyggnader, komplementbyggnader, söka marklov vid kuperad terräng(större markarbeten) behöver du i regel en förenklad nybyggnadskarta.
Kartan kontrolleras i fält.
 
Innehåll:
Kartan innehåller förutom baskarta (fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, kraftledningar och höjdkurvor) även gränspunkter, planinformation, gatunamn och rättigheter.
 
Leveranstid: inom 10 arbetsdagar. (Under perioden november 2016 till och med februari 2017 reserverar vi oss för att det kan förekomma förseningar i leverenstider, läs mer om detta under Läs mer: "Viktig information för dig som ska beställa kart ellet mättjänst")
 
Kostnad: En förenklad nybyggnadskarta kostar 1720 kr. (För fastigheter större än 2500 kvm tillämpas timersättning/offert)
 
Beställning: Beställ direkt på webben under sidmenyn på sidan "Beställning av nybyggnadskarta". Eller beställ genom att fylla i blanketten under "Hämta blankett" och skicka in till kommunen.
 

Tomtkarta

För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten) kan det räcka med en tomtkarta som du kan hämta själv i kommunens webbkarta, länk till den finns under "Läs mer" där du även kan läsa mer om Tomtkartan och se hur du gör din egen tomtkarta över din fastighet.
Innehållet i tomtkartan kontrolleras inte i fält. Vid mer komplicerade ärenden (kuperad terräng, i samband med prickmark i detaljplanen, vissa gränsnära lägen) kan en förenklad nybyggnadskarta behövas, kontakta din bygglovshandläggare för konsultation. Tomtkartan kostar ingenting.
 
Beställning
Tomtkartan kan du skapa själv på vår webbkarta. Följ länken "Läs mer om tomtkartan" under "Läs mer".
 
Kartskala
1:400
 
Format
Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg, dxf eller pdf (En digital nybyggnadskarta som levereras i DWG-format kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer till exempel AutoCad.)
Efter att din beställning har gjorts börjar arbetet med din nybyggnadskarta direkt.
Exempel på hur en nybyggnadskarta ser ut hittar du under "Läs mer".
 
 

Nybyggnadskarta från beställning till leverens

Senast uppdaterad 2017-01-18