image description

Tomtkarta

På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckning, gränser, byggnader och skapa din egen tomtkarta över en eller flera fastigheter gratis.

Användningsområden

Istället för nybyggnadskarta kan en tomtkarta räcka i vissa bygglovsärenden. Det är viktigt att du kontaktar bygglovenheten eller din bygglovshandläggare så att du får rätt karta. Läs mer om nybyggnadskarta under "Läs mer".

För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten), kan det räcka med en tomtkarta.
Kontakta alltid din bygglovshandläggare för konsultation.
 
Innehåll
Fastighetsinformation, (gränser, gränspunkter, gränslinjelängder, fastighetsbeteckning), byggnader, vägar, GC-vägar, gatunamn och adresser.

Omfattning
Hela kommunen. Du kan skapa din egen tomtkarta över en eller flera fastigheter.
 
Kostnad
Du skapar din egen tomtkarta i webbkartan utan kostnad.
 
Aktualitet
Ajourhållning sker främst genom inmätning i samband med nybyggnadskartor, förrättningskartor och övriga mätuppdrag. Därför kan aktualiteten variera i olika delar av kommunen, generellt är tätorter mer uppdaterade.

Beställning
Du skapar den själv i kommunens webbkarta, länk till den finns under relaterad information, eller klicka i kartbilden ovanför. Kontakta kommunen om du har frågor eller behöver hjälp.

Kartskala
1:100 -1:1600

Format
PDF

 

 

Så här ser tomtkartan ut i webbkartan. Klicka på "Se hela kartan" och sök efter den önskade fastigheten.
När du vill skapa en tomtkarta så använder du funktionen "Skapa PDF" högst upp till höger när du är inne i webbkartan. Där väljer du skala och format och sedan "Skapa PDF"

 

 

 Karta

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-18