image description

Webbkartan och Temakartor

Webbkartan är kommunens egna karttjänst som ger dig möjligheten att se platsbunden information som är specifik för Botkyrka via webben. Kartan innehåller mycket information och därför har vi skapat olika temakartor som innehåller utvald information.

Botkyrkas webbkarta

​Webbkartan innehåller information som är specifik för Botkyrka kommun och uppdateras löpande. Kartan innehåller bland annat alla skolor och förskolor i kommunen, idrottsplatser, motionsspår, fastighetsgränser, byggnader, information om vinterväghållning samt resultat från medborgardialoger.
Du når kartan via länken Botkyrkas webbkarta under ”Läs mer”
 
Tomtkartan är till för dig som vill ha detaljerad information om din fastighet/tomt så som fastighetsbeteckning, gränser och byggnader.
Du når kartan via länken Tomtkartan under ”Läs mer”.

Botkyrkas översiktsplan

I temakartan Översiktsplanen hittar du alla kartor som finns i översiktsplanen. Kartorna uppdateras kontinuerligt.
Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet samt var vi ska bygga. Den tar sikte på framtiden - hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Översiktsplanearbetet bygger på en omfattande medborgardialog, "Samtal om framtiden”
Du kan läsa mer om översiktsplanen och nå kartan via länken Botkyrkas översiktsplan under ”Läs mer”
 

Solkartan 

Här kan du söka upp din fastighet i kartan för att se vilken solinstrålning ditt tak har under ett år. Taket är även uppdelat i olika färger/zoner som visar vilken del av taket som är mest gynnsamt för solenergi.
Du når kartan via länken Solkartan under ”Läs mer” 

Historiska flygbilder

Här kan du hitta utsiktsbilder tagna från flygplan på olika ställen runt omkring i Botkyrka. Det finns över 1700 bilder som är tagna mellan åren 1988 och 2012. Välj ett år och klicka på en pil i kartan för att få upp en länk till bilden.
Du når kartan via länken Historiska flygbilder under ”Läs mer
 

Tätortskarta över Stockholms län

Tätortskartan över Stockholms län har upprättats genom ett samarbete mellan Stockholms stad och övriga kommuner i länet. I den kan du söka på gatunamn och adresser i hela länet. Det går också att söka på till exempel SL:s stationsnamn.
På Länsstyrelsens kartsida kan du hitta kartor över alla kommuner i hela Sverige. Denna webbplats är ett samarbete mellan alla länsstyrelser i Sverige.
Följ länken Tätortskartan Stockholms län under ”Läs mer”.
 

Senast uppdaterad 2016-10-07