image description

Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vad innebär en lägeskontroll?
• Vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts. Efter kontrollen får beställaren en kartskiss på lägeskontrollen.

Pris:
Typ av byggnad                                            Lägeskontroll (moms 25% tillkommer)
Huvudbyggnad                                              3 700 kr
Mindre tillbyggnader, garage, uthus,         1 970 kr
plank, mur eller transformatorstation      

 Prisreducering ges med 40% om kommunen har utfört utstakningen. Ska meddelas vid beställningen.

Så beställer du utstakning:
1. Fyll i blanketten Mätuppdrag beställning
2. Skicka blanketten till karta@botkyrka.se eller per post

Senast uppdaterad 2017-01-13