image description

Bygg- och trafikinformation Tullinge C

Bussterminalen vid Tullinge station – Trafikverkets projekt

 

I juni 2015 startade Trafikverket ombyggnaden av bussterminalen vid Tullinge station. Arbetet med den nya bussterminalen är inne i slutfasen och beräknas vara helt klar i juli månad 2016. 

Busshållplatser från 24 juni 2016


Från och med fredagen den 24 juni 2016 trafikeras nya Tullinge bussterminal

• 713 mot Visättra sportcentrum, 791 mot Stockholm – A

• 713/713X mot Tumba station, 791 mot Södertälje centrum – B

• 722 mot Huddinge sjukhus, 723 mot Tullinge kyrka – C

• 721/721X mot Lida – D

• 721 mot Lida (Tullinge södra) – F

• 713 mot Visättra sportcentrum (endast under rusningstid), 726 mot

Fridhemsplan – Z

Ersättningsbussar för pendeltåget avgår från läge A och B.

 

Förändringar på grund av vägarbeten på Huddingevägen:

 

• buss 713 och 726 ersätts av buss 713X sträckan

Tullinge – Tumba under rusningstid

• hållplats Tunnelbacken mot Tumba dras in tills vidare,

resenärer hänvisas till hållplats Falks backe

• hållplats Hamrabron tillgänglighetsanpassas under perioden

27 juni – 8 juli, resenärer hänvisas till hållplats Skyttbrink


Se karta över alla hållplatser i länken till höger.

Ny gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge – Trafikverkets projekt

Trafikverket planerar en gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Under perioden 28 januari 2016 till den 18 februari 2016 är planen tillgänglig för allmän granskning. Läs planen och lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats.

Kiosk

Detaljplanen för kiosken vid Tullinge station har varit ute på samråd. Marken kommer att arrenderas ut. Intressenter finns. Själva bygget av kiosken kommer att invänta ombyggnaden av bussterminalen.

Senast uppdaterad 2016-11-04