image description

Del av Kv. Yrkesskolan i Tumba

En ny detaljplan för del av kv Yrkesskolan i Tumba vann laga kraft den 16 juli 2015. Detaljplanen medger möjlighet för handel och idrott. Kommunen har tecknat köpekontrakt med Coop Fastigheter, som ska bygga en ny livsmedelsbutik med tennisbanor ovanpå.

 

 Kv Yrkesskolan

 
Kartbild som visar var tomten ligger (Klicka på bilden för att se kartan i större format)

Samråds- och utställningsförslag

Planområde är beläget i Tumba, ca 400 meter öster om Tumba station och består av fastigheterna Yrkesskolan 2 och del av Yrkesskolan 3.

Planändringar är:

  • Exploateringsområde är fastigheterna Yrkesskolan 2 och del av 3.
  • Möjligheter att bygga gym och idrott.
  • Den sammanlagda bruttoarean (BTA) för handel uppgår till högst 4 400 kvm samt för gym och idrott till högst 6 150 kvm

Planen har upprättats i enlighet med PBL 1987:10.

Vad händer nu?

Planförslaget vann laga kraft 16 juli 2015. Beräknad byggstart är till våren 2017.

Handlingar

Här till höger kan du ta del av handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Vill du ha en papperskopia kan du beställa det på plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad 2016-12-14