image description

VA-Grödinge Sibble

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Sibble

Detaljplanering pågår. Upphandling av entreprenör är planerad till sommaren 2017.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen.
Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor avgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.
 

Kontaktuppgift för frågor om projektet:

Telefon: 08-525 232 00
Telefontid: måndag-fredag 09:00-15:00

Senast uppdaterad 2017-03-02