image description

VA-Grödinge ny överföringsledning

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge. För att se en översikt över området, se kartan här till höger.

​Överföringsledning

Den nya överföringsledningen kommer att läggas parallellt med väg 569 från Smällan till Eldtomta café.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

 
 

Kontaktuppgifter för frågor om projektet:


Telefon för frågor: 08-525 232 00
Telefontid: måndag-fredag 09:00-15:00

 

Senast uppdaterad 2016-11-10