image description

Teknisk standard

VA-avdelningen har tagit fram en teknisk standard för projektering, material och arbetsbeskrivning samt anslutning till VA-system. Den tekniska standarden är framtagen för exploatörer som bygger VA-anläggningar för kommunens räkning.

Den tekniska standarden Botvama finns att ladda ner till höger under Läs mer. Botvama är ett arbetsdokument och uppdateras löpande.​

Senast uppdaterad 2015-09-02