image description

Driftinformation

Information om VA-verksamhetens drift.

Reparationsarbeten på avlopps- och vattenledningarna på Västanvägen

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och avlopp på stam och servisledning till fastigheter på Västanvägen.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet planeras starta under mars månad och kommer att pågå i ca 3 månader.

Boende i området har informerats om arbetet.

Här nedan finns en karta över berört område.

karta över område som berörs av arbetet

Karta över det område som arbetet berör

Reparationsarbeten på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen. (Se karta här nedanför)

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet planeras starta vecka 5 och kommer att pågå i ca 3 månader. Berörda abbonnenter är informerade.

 

Senast uppdaterad 2017-03-15