image description

Fakta om kommunens VA-verksamhet

VA är en förkortning av vatten och avlopp. Vatten och avlopp är kanske det mest självklara i våra hushåll. Vi är vana vid att det finns bra vatten i kranen när som helst under dygnet och när det inte fungerar blir vi förfärligt irriterade.

När vi använt det förutsätter vi också att vattnet tas om hand på ett betryggande sätt. Det finns två typer av avloppsvatten, spillvatten och dagvatten.

Korta fakta

I Botkyrka används cirka 19 miljoner liter vatten per dygn, det är ungefär lika mycket som 7 olympiska simbassänger. På en månad går det åt vatten motsvarande knappt 210 olympiska simbassänger.

Under marken finns 910 kilometer ledning för att transportera vattnet fram och tillbaka.  Cirka 330 kilometer vattenledning och 580 kilometer avloppsledning, hälften för spillvatten och hälften för dagvatten. Vi har 8 vattentorn och andra reservoare.

VA-verksamheten i siffror

Visste du att...

 • vi levererar dricksvatten till ca 90 500 personer varje dag, dygnet runt.
 • 6 827 av dessa personer är kunder hos oss.
 • vi har 91 mil ledningar och tunnlar för att transportera vatten och avlopp.
 • vi har cirka 44 stycken pumpstationer som pumpar avloppsvatten till reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge. 
 • vårt vattenverk, våra pumpstationer, tryckstegringar och andra anläggningar förbrukar cirka 1,4 miljoner kWh el per år.
 • kostnaden för att driva och underhålla VA-verksamheten är cirka 
  110 000 000 kr per år.
 • vi investerar cirka 30-40 miljoner kronor per år i nya VA-projekt.
 • vi är 28 personer som arbetar på VA-avdelningen med bland annat vattenkvalitet, exploatering, nyanslutningar, driftplanering, fakturering, besiktning av ledningar, service och underhåll.
 • vi tar cirka 230 vattenprov varje år. 

Senast uppdaterad 2017-03-13