Stäng meddelande

Broängen, renovering av idrottshall och
ny trampetthall

Upprustning av befintlig idrottshall samt nybyggnation av trampetthall för gymnastik.

Delaktighet:

Referensgrupp med skolledning, elever och de två gymnastikföreningarna. Lärdomar från Eklid (längre ansatsbana för tävling).

Vad ska göras:

  • Upprustning och modernisering av befintlig sporthall (byggår 1980) med omklädningsrumsdelar. Ny värme, ventilation, ytmaterial i våtrum, tillgänglighetsanpassning av entré, två förråd byggs om till omklädningsrum så det blir 6 istället för 4. Nytt sportgolv och fast och lös inredning byts.
  • Tillbyggnad/träningshall för gymnastik med ”hoppgropar”. 450 kvm. Rejäla förråd. Kansli för Tumba GOIF genom samarbete med Stockholmsidrotten (1,5 mnkr).
  • Dialog med gapa kring skolgårdsupprustning, gallring av vegetation och översyn av befintligt utbud.

Status:

Entreprenören Tumba Byggteknik vann upphandlingen och upprustningen av idrottshallen pågår för fullt. Bygget har blivit försenat med c:a 4 veckor beroende på oförutsedda förhållanden i omklädningsrum och våtrum samt pålning.

Tidsplan:

Byggstart och spadtag i maj/juni 2018.

Sporthallen klar september 2018 .

Tillbyggnad klar hösten 2019.

Följ vad som händer i projektet och mycket övrigt på instagram #idrottibotkyrka


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Idrott, fritid & natur