Stäng meddelande

Fittja äng, Nytt strandbad och utegym

Under 2019-2020 planeras nytt strandbad med nytt utegym som en del i ett större projekt för hela Fittja Äng. Under sommaren 2019 kommer kommunen att ta vattenprover för att säkerställa möjligheten till strandbadsbygget. Utegymmet kommer att anläggas hösten 2019.

Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt att rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten. Det befintliga utegymmet är slitet och ej bra placerat, det kommer att avvecklas. Ett nytt modernt utegym i syfte att locka fler vuxna till den delen av Fittja äng och därmed öka tryggheten.

Upprustning av strandbadet innehåller:

Anskaffande av nya bryggkonstruktioner som underlättar för simundervisning och utgör avgränsning för barnbassäng.

Tillgänglighetsanpassning med en rullstolramp i betong.

Sandplage utökas och bottenförhållanden förbättras.

Nybyggnation av wc för allmänheten

Kultur och fritidsnämndens upprustning av strandbad och idrott kompletterar de pågående projekten med Fittja dagvattendammar och parkupprustning.

Läs mer om helheten i projektet härlänk till annan webbplats


Följ detta projekt och massor av information kring idrott och idrottsprojekt i Botkyrka.
Du följer oss på instagram #idrottibotkyrka


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Idrott, fritid & natur