Stäng meddelande

Fittja Äng, Nytt strandbad och utegym

Under 2019 anlägga nytt strandbad och komplettera med nytt utegym.
Strandbadet kommer att senareläggas då sommaren 2019 kommer användas till att ta vattenprover för att säkerställ amöjligheten till strandbadsbygget.

Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten. Det befintliga utegymmet är fel placerat ur trygghetssynpunkt och i ett så slitet skick att det bör avvecklas. Ett nytt modernt utegym skulle locka fler vuxna till den delen av Fittja äng och därmed öka tryggheten.

Upprustningen av strandbadet innehåller:

Anskaffande av nya bryggkonstruktioner som underlättar för simundervisning och utgör avgränsning för barnbassäng.

Tillgänglighetsanpassning med en rullstolramp i betong.

Sandplage utökas och bottenförhållanden förbättras.

Nybyggnation av wc för allmänheten

Kultur och fritidsnämndens äskande om upprustning av strandbad och idrott kompletterar de pågående projekten med Fittja dagvattendammar och parkupprustning. Driften av strandbad föreslås övergå till kultur och fritidsförvaltningen från Gata/parkförvaltningen.


Konceptskiss på utveckling av Fittja Äng

Följ detta projekt och massor av information kring idrott och idrottsprojekt i Botkyrka.
Du följer oss på istagram #idrottibotkyrka


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Idrott, fritid & natur