Stäng meddelande

Lida-Harrbro-Brantbrink Motions- och skidspår

Ny ledbelysning och upprustning av motions- och skidspåren samt nytt utegym och friluftsentré vid Harbrostugan. Klart sommaren 2019

Syftet med projektet är att upprätthålla attraktiviteten och öka tillgängligheten för spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro genom flera åtgärder. Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att byta ut till LED-belysning på 11,3 km elljusspår vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Detta medför även att användandet av vårt spårområde kan öka genom att fler får plats.

Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid. Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Spåren breddas från 5m till 8-10 meter för att skapa möjligheter till både diagonalåkning och skate, bättre spårskötsel med bland annat bättre skydd för nedfallande snö och ökad trygghet .

Spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro är ett av Stockholmsregionens bästa motions- och skidspårsanläggningar. Detta område har mycket hög nyttjandegrad året runt. Till följd av att kvicksilversarmaturer tas bort ur sortimentet av miljöhänsyn krävs en uppdatering av befintlig belysningsanläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar en övergång till energieffektivare belysningslösning. Förändrade motionsvanor genom nya motionsformer men även genom ökad frekvens gör även att det är lämpligt att samtidigt öka spårbredden på vissa delar av spåret.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Idrott, fritid & natur