Stäng meddelande

Skrefsta ridanläggning

Renoveringsarbetet är påbörjat och beräknas vara fördigt under 2020

Renovering av den eftersatta och ålderstigna kommunala ridanläggningen.
Renoveringen innefattar:

 • Dränering av mark vid byggnader
 • Dränering av mark kring hagar
 • Byte av belysningsarmaturer och belysningar i byggnader
 • Målning av fasader
 • Byte av fönster och fönsterkarmar i byggnader
 • Renovering av takavvattning på byggnader
 • Omläggning av tak på byggnader
 • Höjning av tak på en byggnad
 • Rivning av ett äldre hus samt uppförande av ett nytt
 • Eftersatt skötsel
 • Renovering av staket
 • Asfaltering av vägar

I projektet finns osäkerhetsfaktorer kring status på anläggningen. I projektets första skede kommer därför fokus ligga på att verifiera de siffror som tagits fram samt att säkerställa att renovering och upprustning sker i enlighet med de regler och riktlinjer som finns inom området, exempelvis djurhållning.


Fastighetsägaren har genom åren upparbetat en stor underhållsskuld till anläggningen och investeringen syftar till att återställa och upprusta anläggningen i enlighet med de krav som finns för ridanläggningar.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Idrott, fritid & natur