Stäng meddelande

Skrefsta ridanläggning

Renoveringsarbetet är påbörjat och beräknas vara fördigt under 2020

Renovering av den kommunala ridanläggningen.
Renoveringen innefattar:

 • Dränering av mark kring hagar
 • Dränering av mark vid byggnader
 • Byte av belysningsarmaturer och belysningar i byggnader
 • Målning av fasader
 • Byte av fönster och fönsterkarmar i byggnader
 • Renovering av takavvattning på byggnader
 • Omläggning av tak på byggnader
 • Höjning av tak på en byggnad
 • Rivning av ett äldre hus samt uppförande av ett nytt
 • Renovering av staket
 • Asfaltering av vägar

Projektet leds av Botkyrka kommuns tekniska förvaltning (TEF). Följ projektet på projektets hemsida
Renovering Skrevsta ridanläggning

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2020
Idrott, fritid & natur