image description

Mål och budget - flerårsplan

Varje år tar kommunen fram en flerårsplan som uttrycker de ambitioner som kommunfullmäktige lagt fast för de kommande fyra åren.

Flerårsplanen är ett styrande dokument för planering och uppföljning. Den innehåller både mål och en ekonomisk plan för den aktuella tidsperioden. Alla verksamheter i Botkyrka kommun arbetar mot de mål och ambitioner som finns uppsatta i flerårsplanen.

Flerårsplanen behandlas av kommunfullmäktige i juni varje år.

Flerårsplan 2016-2019

Vad ska kommunen göra de närmaste åren? Den 16 juni 2015 beslutar kommunfullmäktige om flerårsplanen för 2016-2019. I den formulerar den politiska majoriteten i Botkyrka sina visioner och mål för Botkyrka kommun de kommande fyra åren.  

Läs om vilka reformer och investeringar som den rödgröna majoriteten vill genomföra under de kommande åren i flerårsplanen som du hittar till höger på sidan.

Senast uppdaterad 2015-06-16