image description

Södertörns Fjärrvärme AB

Bolaget distribuerar fjärrvärme till kommuninvånarna i Huddinge och Botkyrka. Södertörns Fjärrvärme AB ägs till lika delar av Botkyrka och Huddinge kommun.

Förutom ägarkommunerna innefattar verksamhetsområdet även Salems kommun. Värmeproduktionen sker i begränsad omfattning i egen regi medan merparten kommer från Söderenergi AB.

Ledamot/presidial Ebba Östlin (S)​.

Senast uppdaterad 2016-01-19