image description

Klimatstrategin

Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrkas arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Att Botkyrka inte ska bidra till klimatförändringarna är en av kommunens stora utmaningar.

Botkyrka kommun har antagit en tuff klimatstrategi som stöd i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.
 
Var och hur bostäder, arbetsplatser och handelsområden byggs påverkar i hög grad våra möjligheter att minska utsläppen. För Botkyrkas del har trafiken störst betydelse eftersom cirka 80 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från transporter.
 
Klimatstrategin ska hjälpa till att driva arbetet med klimatfrågan i rätt riktning. Strategin handlar både om hur vi ska klara anpassningen till de oundvikliga klimatförändringarna i vår livsmiljö och hur utsläpp av klimatpåverkande gaser ska minska.
 
För att minska utsläppen av växthusgaser finns fyra delmål med olika tidsperioder uppsatta i klimatstrategin. Botkyrka kommun som organisation ska vara fossilbränslefri senast 2015 och som plats senast 2030. År 2020 ska Botkyrka kommun som organisation även vara klimatneutral och som plats ska Botkyrka vara klimatneutral senast 2040.
 
Uppgiften är utmanande och för att lyckas krävs samarbete mellan samhällets alla aktörer. Beslutsfattare och lagstiftare har en viktig uppgift i att styra utvecklingen i rätt riktning men framtiden kräver också nya beteenden och konsumtionsmönster. Redan i dag finns mycket som vi konsumenter kan göra genom en mer klimatsmart livsstil.
 

Fördjupad text

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-27