image description

Unescocenter i Botkyrka

Sedan den 9 maj 2014 finns ett lokalt Unescocenter i Botkyrka (Fittja gård) – Unesco LUCS. Unesco LUCS är Botkyrkas viktigaste motor för att se till att hela Sverige ska gå i samma interkulturella riktning som Botkyrka.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Botkyrka strävade efter att vara med och öppna ett lokalt Unesco-centrum, det första i Nordeuropa, i Botkyrka. Det blev verklighet den 9 maj 2014.

Unesco LUCS

Unesco LUCS är en nationell plattform för alla svenska kommuner som vill arbeta på samma sätt. Tillsammans med invånare, föreningar och platsförankrade forskare drivs piloter som ska skapa lokal förändring.
 
I Sverige finns det ständigt behov av att utveckla kunskapen om hållbar utveckling när det gäller att skapa en hållbar samhällsutveckling i en befolkning med en mångfald av identiteter, religioner och kulturella bakgrunder. Att utveckla ett hållbart inkluderande samhälle i ett sådant landskap kräver eftertanke och samarbete kring goda idéer. Därför finns Unesco LUCS!

Botkyrkas tre kunskapspiloter

Botkyrkas har fått tre piloter godkända av Unesco LUCS: Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt, jämlikhetsdata och ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Alla Unesco LUCS-piloter bygger på ett jämlikt samarbete mellan förvaltning, engagerade aktörer i civilsamhället och med stöd av forskning och bara insatser som hantera sammansatta samhällsutmaningar godkänns som Unescopiloter.

Syftet är att sprida lärdomar och arbetssätt vidare till andra kommuner. Alla syftar till att skapa en interkulturell effekt, säkra olika invånargrupper mänskliga rättigheter och skapa social jämlikhet och sammanhållning i kommunerna.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om Antirykteskampanjen och jämlikhetsdata under ett interkulturellt Botkyrka till vänster. Du kan läsa mer om alla tre piloter på Unesco Lucs hemsida, du hittar länken under rubriken Unesco LUCS till höger.

Senast uppdaterad 2015-11-26