image description

Pågående arbete för jämställdhet

Ambitionen är att jämställdhet ska genomsyra all kommunal verksamhet och samhällsplanering. Jämställdhet är ett ständigt pågående arbete i kommunen.

​Några praktiska exempel på hur kommunen arbetar med jämställdhet:
    • "Jämställdhetssäkring av biståndsbedömning” har genomförts i två steg 2009-2010 och 2013. Genom utbildning, granskning av beslut och användning av biståndsbedömningsmall med jämställdhetsperspektiv ska förvaltningen säkra en rättssäker verksamhet.  
    • Analys av föreningsbidraget för att i framtiden säkerställa att bidraget delas ut på ett jämställt sätt.
    • Undersökningar kring ungdomars fritidsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv och en fördjupad undersökning av kommunens fritidsgårdar.
    • Belysningen i parker har förbättrats för att öka säkerheten för flickor och pojkar, kvinnor och män i utomhusmiljön.
    • Jämställdhet som smart ekonomi i Botkyrka. Hur samhället tjänar ekonomiskt på att satsa på utbildning för lågutbildade kvinnor.

Till höger under Läs mer kan du ladda ner ytterligare information om Botkyrka kommuns jämställdhetsarbete.

Har du tips och förslag på hur kommunen kan utveckla arbetet med jämställdhet kan du gärna kontakta utvecklingsledare Sari Römpötti.

Senast uppdaterad 2016-01-14