image description

Den lokala överenskommelsen

Det finns en lokal överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomin. 2009 antog kommunfullmäktige dokumentet ”Principer för samarbete och överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun”, även kallad ”överenskommelsen”.

Överenskommelsen utarbetades i nära dialog mellan kommunen och representanter från det lokala civilsamhället och utgör en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med överenskommelsen är att ge en bas för organisationernas verksamhet och utveckling.

En av överenskommelsens kärnparagrafer är: ”När kommunen planerar att utveckla verksamheter som inte självklart ska organiseras inom kommunens förvaltningar ska kommunen överväga om den sociala ekonomin kan vara en alternativ utförare”. Syftet med principerna är att ge struktur åt samarbetet.

Överenskommelsen omfattar åtta principer

  1. Dialog
  2. Demokrati
  3. Öppenhet och insyn
  4. Självständighet och oberoende
  5. Kvalitet
  6. Långsiktighet
  7. Mångfald
  8. Utveckling

”Plattformen för idéburna organisationer”

 Idag bevakas överenskommelsen av den lokala ”Plattformen för idéburna organisationer”. Plattformen består av ett antal organisationer som fungerar som diskussionspart för kommunen i utvecklandet av arbetet med den sociala ekonomin i Botkyrka.

Vill du veta mer om Plattformens arbete?

Då kan du kontakta Hans Richardsson.
E-post: hans.richardsson@telia.com

Senast uppdaterad 2016-01-12