image description

Exempel på samarbeten

​Exempel på samarbeten mellan Botkyrka kommun och den sociala ekonomin är:

 • Kompis Sverige
  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tecknat en överenskommelse om idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korsets Storkyrko-/Folkrättskrets som bedriver verksamheten Kompis Sverige i samarbete med Botkyrka kommun. Kompis Sverige syftar till att matcha nyanlända SFI-elever med etablerade svenskar i syfte att underlätta nyanländas språkinlärning och etablering i det svenska samhället.


 • Socialt arbete
  Socialförvaltningen har ett väl etablerat samarbete med Botkyrka kvinno- och tjejjour kring stöd till våldsutsatta kvinnor. Stöd till anhöriga barn och vuxna ges i samverkan med studieförbund, Röda korset och Hela människan Botkyrka Salem. RSMH-föreningarna Respons och Rekyl ordnar i samarbete med socialförvaltningen mötesplatser och fritidverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Botkyrkaföräldrar har möjlighet att gå föräldrakursen Familjeverkstan som ges som en studiecirkel i samarbete med flera olika studieförbund.


 • Föreningsdrivna fritidsgårdar
  I Botkyrka är majoriteten av fritidsgårdarna föreningsdrivna. Föreningsdrift innebär att en förening/organisation får ett kommunalt bidrag för att driva verksamheten. Denna form har funnits i Botkyrka sedan fritidsgårdar infördes i kommunen i början av 1970-talet.


 • Öppen verksamhet för barn i Albyparken
  Genom finansiellt stöd från kultur- och fritidsförvaltningen och Alby områdesgrupp driver Alby Föreningsråd parkleksverksamhet under sommarlovet för barn som tillbringar sin sommarledighet hemma i Alby. Verksamheten erbjuder olika aktiviteter i Albyparken tillsammans med utflykter i regionen. 

Senast uppdaterad 2015-02-20