image description

Så stöttar kommunen

Botkyrka kommun anser att lokala samarbeten med den sociala ekonomin kan bidra till verksamheter med högre kvalitet, större effektivitet, bättre lokal förankring och ökade samhällsekonomiska vinster.

​Den sociala ekonomin och dess organisationer erbjuder ofta möjligheten för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få sysselsättning och öka sin anställningsbarhet. Den sociala ekonomin kan bidra till att få fler i arbete och stärka den lokala samhällsutvecklingen.

Botkyrka kommun anser att samarbeten med den sociala ekonomin kan bidra till verksamheter med högre kvalitet, större effektivitet, bättre lokal förankring och ökade samhällsekonomiska vinster. Därför stöttar Botkyrka kommun den sociala ekonomin lokalt.

Kommunens stöd till den sociala ekonomin

 1. Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer
   
  Kommunen ska fungera som en möjliggörare för nya idéer inom social ekonomi. Det innebär att kommunen som utgångsläge ska säga ja till fler initiativ som möter lokala behov och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär också att kommunen ska lotsa nya idéer till rätt resurser, lokaler, nätverk, mentorer, extern finansiering, tillstånd och utbildning.

 2. Kompetens- och kapacitetsstärkning av aktörer inom den sociala ekonomin

  Kommunen erbjuder rådgivning till och lotsning av aktörer och idéer inom den sociala ekonomin, utbildningar i socialt företagande, starta-eget kurser​, upphandlingsutbildningar etc. För bollning av idéer och stöd i uppstart av din idé, besök gärna Klump på Subtopia eller Botkyrka Näringslivscenter eller kontakta ansvarig tjänsteman på kommunen. Se länkar i högermarginalen och kontaktuppgifter nedan.

 3. Upphandling med sociala villkor och samverkansprojekt mellan kommun och social ekonomi

  Kommunen tillämpar upphandling med sociala villkor för att möjliggöra för jobbskapande på lokal nivå samt för mindre aktörer inom privat och civil sektor att utföra uppdrag åt kommunen. Kommunen vill även utveckla nya samverkansformer mellan kommunen och aktörer inom den sociala ekonomin, genom gemensamma projektansökningar eller IOP (Idéburna-offentliga partnerskap). Det kan handla om verksamhet som både kan drivas direkt av den sociala ekonomin eller fungera som komplement till kommunal verksamhet. Läs mer om kommunens upphandlingspolicy i högermarginalen.
   
 4. Finansiering för idéer inom den sociala ekonomin

  Kommunen möjliggör finansiering av pilotprojekt och idéer inom den sociala ekonomin genom Kreativa Fonden.  Det finns även möjlighet att hitta finansiering genom områdesgruppernas partnerskapspengar. För mer info om Kreativa Fonden se länk i högermarginalen. För mer info om områdesgruppernas partnerskapspengar kontakta medborgarkontoret i din stadsdel. 

 5. Kommunikation och samverkan

  Kommunen ska synliggöra aktörer inom den sociala ekonomin samt skapa strategiska samarbeten med för frågorna viktiga aktörer, exempelvis Sveriges kommuner och landsting, Coompanion, Forum för idéburna organisationer inom socialt arbete och Center för socialt entreprenörskap.
 

Senast uppdaterad 2016-01-18