image description

Mer om tillgänglighetsdatabasen

​Grundtanken med tillgänglighetsdatabasen (TD) är att besökare med funktionsnedsättning på egen hand ska kunna fatta beslutet om de kan besöka aktuell plats eller anläggning.

Principen är att olika besöksmål ska beskrivas och återges så rättvisande som möjligt. Detta görs med hjälp av inventeringar av platser både i inne- och utemiljö.

De inventeringsformulär som används innehåller kriterier och riktlinjer som är framtagna av dem som utvecklat TD med gällande svensk lagstiftning som grund.

Informationen som registreras i databasen kan exempelvis visas på hemsidor till kommuner, verksamheter och företag. Där kan man som besökare sedan kryssa i vilka funktionsnedsättningar man har. Databasen utgår från följande fem funktionsnedsättningar:

- svårt att se
- svårt att höra
- svårt att röra sig
- svårt att tåla vissa ämnen
- svårt att bearbeta och tolka information

Utifrån detta kan du få utförlig information om vad som är tillgängligt utifrån dina förutsättningar.

Verksamheterna och kommunerna som anslutit sig till TD ansvarar själva för att inventeringarna stämmer överens med verkligheten. De kan antingen utföra dem själva eller överlåta ansvaret till en extern inventerare. Att en plats blivit inventerad ger inte någon form av intyg gällande tillgänglighet, utan syftet är att spegla den verkliga miljön.

Tillgänglighetsdatabasen(TD) är ett hjälpmedel som utvecklats av Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade handikapprörelsen i Västsverige och med ett flertal företag och kommuner i Västra Götaland.

Senast uppdaterad 2010-08-12