image description

Inventerade verksamhetslokaler

Inventeringen av alla verksamhetslokaler sker kontinuerligt och nedanstående lista kommer att uppdateras efter hand.

Så här gör du:
1. Välj den lokal som du vill besöka (ett nytt fönster öppnas).
2. Bocka för den eller de svårigheten/svårigheterna som du har. Om du inte väljer något så får du upp all information. Du kan välja på:
  • svårt att höra
  • svårt att se
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att tolka och bearbeta information

3. Välj om du vill se sådant som kan bli ett problem - Vad bör uppmärksammas - eller sådant som fungerar bra - Vad är tillgängligt.

4. Klicka på Visa vald information.
5. Välj sedan de delar av omgivningarna eller lokalerna som du vill ha information om. Du kan också välja Visa all information.
 
 

Bibliotek

 

Förskola

Förskolan Granen
Förskolan Prästkragen
  

Samhällsservice

Hallunda Medborgarkontor
 

Skola och utbildning

 

Kultur och fritid

Broängens sporthall
 

Vård, omsorg och stöd 

 
 

Senast uppdaterad 2012-04-27