image description

Kommunarkivet

Kommunarkivet är kommunens minne. Här finns handlingar från kommunens verksamhet från 1860-talet fram till nutid men också från föreningar, gårdar eller privatpersoner som varit eller är verksamma i Botkyrka.

Om kommunarkivet

Orkester i Tumba bruks musikpaviljong (odaterad). Dirigent: Nils Castegren, trummor: Harry Ahlstam, övriga okända. Fotograf okänd.

Vill du veta mer om viktiga politiska beslut som fattats i kommunen eller skapa dig en bild av vilka frågor kommunen egentligen arbetar med? Kanske behöver du kopior av dina gamla betyg? (Se länken till höger.) 
 
Kanske undrar du hur din farfarsfar hade det när han gick i Botkyrka kyrkskola i slutet av 1800-talet?

Detta och mycket mer kan du få svar på i kommunarkivet där du kan utnyttja din rätt att ta del av offentliga handlingar. En rätt som styrs av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Det mesta av materialet finns på papper men en del finns på mikrofilm. I arkivet finns en  mikrofilmsläsare som du kan använda för att läsa mikrofilmade dokument. Arkivets forskarrum har plats för två personer. Här kan du ta del av referenslitteratur om kommunens historia, som kulturhistorisk litteratur, arkeologiska rapporter och uppsatser men också litteratur som rör släktforskning.
Du kan ta del av materialet på plats i arkivets forskarrum eller beställa hem kopior. Kontakta kommunarkivarien för att boka tid för ditt besök eller för beställning av kopior.

Bilderna är hämtade ur kommunarkivets bildsamling. Känner du igen någon? Hör då gärna av dig till kommunarkivarien.

Välkommen att ta del av din historia!  

Några kommunmedborgare vid 1900-talets början - anställda vid Tumba bruk (odaterad). Fotograf okänd. 

Senast uppdaterad 2017-03-22