image description

Samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du ta del av samhällsbyggnadsnämndens sammanträdeshandlingar.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har tillsynsansvaret över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

​2017
​2016
2015
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 1
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 2
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 3
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 4
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 5
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 6
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 7
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 8
2015-01-27 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, del 9
2015-02-17 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-03-17 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-04-14 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-04-14 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-06-09 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-06-09 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-08-25 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-08-25 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-09-22 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-09-22 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-10-20 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 1
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 2
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 3
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 4
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 5
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar, ärende 10, del 6
2015-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden - handlingar
2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden - kompletterande handlingar
2014
2013
2012
2011

Senast uppdaterad 2017-01-20