image description

Typsnitt

Botkyrkas typsnitt

För att täcka de flesta behov av läsbarhet och synlighet arbetar vi konsekvent med fyra huvudgrupper av typsnitt.

​Typsnitt

Profilbärande huvudrubriker (i snedställda rubrikbalkar):
- Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed

Rubriker och ingresser i löpande brödtexter:
- Akzidenz Grotesk Bold

Kortare brödtext:
- Akzidenz Grotesk Regular

Längre brödtext:
- Times New Roman

Typsnitten ska inte användas i kursiva varianter eftersom kursiv text är svårläst för personer med synnedsättning.

Brödtexten ska inte vara snedställd.

Typsnitt för brödtext på webben

Arial ska användas på webbplatser.
 

Profilbärande huvudrubriker

Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed används i profilbärande huvudrubriker
Texten är alltid versal och placerad i snedställda rubrikbalkar som är vinklade 7º.
Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed

Rubriker och ingresser i löpande brödtexter

Akzidenz Grotesk Bold används till under- och mellanrubriker i löpande brödtexter.

 Akzidenz Grotesk Bold
 

Brödtext - kort

Akzidenz Grotesk Regular används i kortare brödtexter, bildtexter, ingresser och faktatexter.

 Akzidenz Grotesk Regular
 

Brödtext - lång

Times New Roman används i längre brödtexter.

Times New Roman 
 

Läsbarhet och färger på texter

Säkerställ läslighet i brödtext och rubriker genom att alltid använda en textstorlek som är lättläst. Använd alltid mörk textfärg mot ljus bakgrund. Mot mörk bakgrund används alltid ljus textfärg.

Klicka på bilderna nedan för att öppna i pdf-format för att se exempel på typsnitts- och färgval.

Klicka på bilden för att öppna den i PDF för att se exempel.
Exempel på typsnitts- och färgval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exempel på typsnitts- och färgval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-01-14