image description

Öppna geodata

​Tanken med öppna data är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. I Botkyrka kommun har vi öppna geodata genom Tätortskartan Stockholms län.
Tätortskarta Stockholms län är en enhetlig generaliserad karta över hela Stockholms län, som bland annat innehåller olika markslag, offentliga byggnader, bebyggelse i glesbygd samt vägnät med gatunamn och adressnummer. Den har upprättats genom ett samarbete mellan  länets samtliga kommuner. Kartan är upplagd för att kunna användas i skalområdet kring 1:15 000.


Tillgängliga format:
WMS-tjänst, ESRI Shape, ESRI geodatabas gdb, MapInfo tab, Geopdf
Data finns att tillgå på Stockholms dataportalen under rubriken "Läs mer"

 
För att se karttjänsten Tätortskartan Stockholms län följ länken under ”Läs mer”

Senast uppdaterad 2014-06-12