image description

Botkyrka i siffror

Botkyrka är den femte största kommunen i Stockholms län och på plats 21 i Sverige. Kommunen har fem kommundelar - Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge.

Nedan finner du en kort statistisk presentation av kommunen. Vill du veta mer om kommunen och dess kommundelar kan du söka statistik och fakta i områdesdatabasen och faktadatabasen via länkarna under "jag vill" till höger på sidan. 
 

BEFOLKNING (31 dec 2014)

Antal invånare 88 901
Antal kvinnor 43 746
Antal män 45 155
Medelålder 37,3
Medelålder kvinnor 37,9
Medelålder män 36,7
Andel barn 0-17 år 24 0 %
Andel äldre 65+ 13,7 %
Andel utländska medborgare 17,3 %
Andel utrikes födda 39,8 %
Andel utländsk bakgrund*) 56,4 %
*) personer födda utomlands och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 
 

BOSTÄDER (2013)

Antal bostäder 33 100
Andel småhus 36 %
Andel lägenheter i flerbostadshus 64 %
 

ARBETSMARKNAD (2014)

Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 72,2 %
Andel förvärvsarbetande kvinnor i åldern 20-64 år 67,7 %
Andel förvärvsarbetande män i åldern
20-64 år
75,1 %
Antal arbetstillfällen (nov 2015) 6529
 

ARBETSSÖKANDE (feb 2016)

Andel öppet arbetslösa 6,1 %
Andel öppet arbetslösa kvinnor 6,1 %
Andel öppet arbetslösa män 6,0 %
 
  

Senast uppdaterad 2016-06-02