image description

Ansvarig och redaktion

Kommunens förvaltningar medverkar och samverkar till att webbplatsen blir så bra och ändamålsenlig som möjligt för dig som besökare.

Det innebär att du får sakkunnig information om alla de verksamheter som kommunen bedriver.

Ansvarig för Botkyrka kommuns webbplats:
Marica Nordwall, kommunikationschef
Telefon: 0708 8612 01
E-post: marica.nordwall@botkyrka.se

Samordnare av strategiska webbfrågor och utveckling:
Central webbkoordinator
Telefon: 0722 3691 70
 
Innehållsansvarig och samordnare av det redaktionella arbetet:
Central webbredaktör
Telefon 0761 150 115

Webbkoordinatorer på förvaltningarna

Det finns en webbkoordinator på varje förvaltning som ansvarar för innehåll och de aktiviteter som faller inom respektive förvaltnings sakområde. 
 
Webbkoordinator socialförvaltningen​

 

Webbkoordinator arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Telefon: 0734 218 500
 

Webbkoordinator utbildningsförvaltningen​
Telefon: 0727 220 350

 

Webbkoordinator samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen
Telefon:  0725 966 318


 
Webbkoordinator vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0708 861520
 

Webbkoordinator kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 070-516 86 30

Senast uppdaterad 2017-03-10