image description

Folkhälsokommittén

Folkhälsokommittén är kommunstyrelsens beredande organ för planeringsfrågor och frågor som rör kommunens folkhälsoarbete.

​Beredningen består av fem ledamöter och fem ersättare samt en ledamot och en ersättare från Stockholms läns landsting. Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av socialförvaltningen.

 

Kommitténs ordförande är Olle Westberg (S) och och Selin Kayhan är sekreterare.

 

Senast uppdaterad 2016-06-14