image description

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har tillsynsansvaret över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av kommunen inom plan- och byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadsnämnden är också ansvarig för verksamheterna gata – park och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Nämndens presidium

Samhällsbyggnadsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Gabriel Melki, Foto: Björn Abelin Yobert Aziz, Foto: Björn Abelin Jimmy Baker, Foto: Björn Abelin

Gabriel Melki (S), ordförande

Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande

Jimmy Baker (M), 2:e vice ordförande

​​Nämndsekreterare är Ann-Britt Karlsson.

Senast uppdaterad 2016-09-15