image description

Socialnämnden

Socialnämnden ska vara det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och skapa förutsättningar för att dessa har en acceptabel social situation enligt gällande lagstiftning.

Socialnämnden ska, i samarbete med andra, sträva efter social hållbarhet, förbättrad folkhälsa och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Den sociala omsorgen i Botkyrka präglas av respekt för den enskilda människans integritet och förmåga att ta eget ansvar. Det finns en mängd råd och stöd som är till för de personer som behöver det, och för olika skeden i livet.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vuxna med beroende och missbruk, och vuxna med psykiska funktionshinder. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna i kommunen. Socialnämndens uppdrag utförs av socialförvaltningen.
 
Socialnämnden har två utskott. Barn- och familjerättsutskottet handlägger ärenden från utredningsenhetens barnsektioner samt familjerättsliga ärenden. Vuxen- och ungdomsutskottet handlägger ärenden från vuxenenheten, socialbidragsenheten, socialpsykiatriska enheten samt från utredningsenhetens ungdomssektioner.
 

Nämndens presidium

Socialnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Porträtt av Mats Einarsson Porträtt av Robert Rasmussen Porträtt av Yngve RK Jönsson

Mats Einarsson (V), ordförande

Robert Rasmussen (S), 1:e vice ordförande

Yngve RK Jönsson (M), 2:e vice ordförande

 Nämndsekreterare är Anneli Sjöberg.

Senast uppdaterad 2016-09-15