image description

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt utförandet av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka kommun.

Nämndens presidium

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:


 
Marcus Ekman

 

Ali Khalil

 

Lars Johansson 

Marcus Ekman (S), ordförande

 Ali Khalil (MP), 1:e vice ordförande

Lars Johansson (L), 2:e  vice ordförande

Nämndsekreterare: Ann Gustavssson 

Läs mer om verksamheten på förvaltningens sida via länken under "Läs mer".

Senast uppdaterad 2016-09-15