image description

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen i kommunen.

​Valnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ordförande i valnämnden heter Lars-Göran Liljedahl (S).

Det praktiska arbetet kring valen utförs av kommunens tjänstemän. Nämndsekreterare är Sara Hultqvist.

Lars-Göran
Lars-Göran Liljedahl(S)

Senast uppdaterad 2016-09-15