image description

Hallunda-Norsborg områdesgrupp

Områdesgruppen arbetar för att utveckla Hallunda-Norsborg och att göra det i dialog med dig som bor i området. I områdesgruppen ingår personer från kommunens förvaltningar samt andra viktiga aktörer i området som föreningar och Botkyrkabyggen.

Områdesgruppen ska genom dialog med dig som bor i Hallunda-Norsborg skaffa sig kunskap om vad du tycker är viktigt för ditt närområdes utveckling och framtid.

Särskilt viktigt är frågor om trygghet, hälsa, brottsförebyggande arbete och boendemiljö.
 

Handlingsplan 2010

Varje år skriver områdesgruppens en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller konkreta insatser som områdesgruppen genomför i Hallunda-Norsborg under 2010.
 

Kontakta Hallunda-Norsborg områdesgrupp

Områdesgruppen vill veta vad du tycker om Hallunda-Norsborg. När du klagar, lämnar förslag eller diskuterar det som berör dig så bidrar du till att utveckla Hallunda-Norsborg. Vi får veta vad som är viktigt för dig och vad vi ska arbeta med att förbättra.
 
Du kommer lättast i kontakt med områdesgruppen genom Hallunda-Norsborg områdesutvecklare, Ronnie Dahl. Han har sin arbetsplats på Hallunda servicekontor.

Senast uppdaterad 2016-01-19