image description

Tumba-Grödinge områdesgrupp

Tumba områdesgrupp arbetar för att utveckla Tumba-Grödinge och att göra det i dialog med dig som bor i området. I områdesgruppen sitter tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och andra viktiga aktörer i området.

Områdesgruppen ska genom dialog med dig som bor i Tumba-Grödinge få kunskap om vad du tycker är viktigt för ditt närområdes utveckling och framtid.

Särskilt viktigt är frågor om trygghet, hälsa, brottsförebyggande arbete och boendemiljö.
 

Årlig handlingsplan

Varje år skriver områdesgruppens en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller konkreta insatser som områdesgruppen medverkar i. Det kan vara allt från att stötta lokala initiativ till att genomföra trygghetsprojekt.
 

Kontakta Tumba-Grödinge områdesgrupp

Områdesgruppen vill veta vad du tycker om Tumba-Grödinge. När du klagar, lämnar förslag eller diskuterar det som berör dig så bidrar du till att utveckla området. Vi får veta vad som är viktigt för dig och vad vi ska arbeta med att förbättra.
 
Du kommer lättast i kontakt med områdesgruppen genom Tumbas områdesutvecklare, John Rawley. Han har sin arbetsplats på Tumba medborgarkontor.

Senast uppdaterad 2016-01-19