image description

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Om akut fara hotar kan kommunen gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA.

VMA, är ett varningssystem som används i tätorter vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand.

Då varnas allmänheten genom en varningssignal (i folkmun kallad ”Hesa Fredrik”). Under minst två minuter ljuder en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.
Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.
 
Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.
 
På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Senast uppdaterad 2010-09-01