image description
Grannsamverkan och sociala grannsamverkans symbol

Grannsamverkan och Grannstöd

Vid Grannsamverkan och Grannstöd samarbetar grannar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde.

Grannsamverkan, Grannstöd Social grannsamverkan är olika typer av samarbeten som pågår i kommunen.
 
Botkyrka blev utsedd till Årets grannsamverkanskommun 2011 och 2012 av Samverkanmotbrott. Läs mer om juryns motivering i filen "Pressmeddelande Årets grannsamverkanskommun".
 
En bra länk om grannsamverkan på  flera språk finns på  Grannstöd och grannsamverkan
 
Flyers- "kylskåpslappar
3 flyers som har sammanställda av GS bra med info, tips och kontaktuppgifter är:
  • "Vid pågående brott"
  • Grannstöd i BotkyrkaGrannstöd i Botkyrka"
  • "Töm bilen själv"

Lapparna är ca 10x 10 cm och finns att hämta på medborgarkontoren eller kan fås via Grannstöd. Lapparna kan sättas upp i trapphusportar, på kylskåpsdörrar etc. ,se mer info i filerna intill.

I den fördjupade texten längst ner på sidan kan du läsa mer om respektive verksamhet.
 

Grannsamverkan,GS

Vid grannsamverkan samarbetar grannar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Grannsamverkan startade i Seattle i USA på 1970-talet.  1975 startade Grannsamverkan i Sverige och verksamheten kom igång i Botkyrka 2002.
När grannstödbilen kom igång i mars 2009 fanns ca 110 grannsamverkansområden. Grannstödsbilen/grannstödjarna har påverkat utvecklingen kraftigt. Antalet grannsamverkansområden ökade under 2010 till ca 150 och under 2011 till ca 230.
Vid årsskiftet 2013/2014  finns det 330 grannsamverkansområden i Botkyrka och cirka 460 kontaktombud. I  maj 332 grannsamverkansområden och cirka 470 kontaktombud. I oktober 2015 hade vi ca 350 grannsamverkansområden varav cirka 70 stycken bedöms tyvärr ha "somnat in". Något som vi kommer att arbeta mera med.
 

Grannstöd 

Grannstöd går ut på att daglediga grannar patrullerar till fots eller bil i kommunen för att observera och rapportera.
 
Grannstöd är en frivillig organisation med cirka 50 volontärer/grannstödjare som tillsammans med Grannsamverkan motverkar inbrott, bilbrott och skadegörelse för att gemensamt skapa en trygg och trivsam boendemiljö i kommunens bostadsområden. Som grannstödjare ska du synas och rapportera, men inte göra några egna ingripanden.
 
En instruktion för Grannstödjare i Botkyrka fastställdes i styrgruppen för grannsamverkan/grannstöd 20131104 som har reviderats 140611, se fil till höger "Instruktion grannstöd i Botkyrka. Instruktionen har utarbetats av grannstödjare som är ansvariga för kontakten med kontaktombuden.
 

Vill du bli grannstödjare eller kontaktombud för grannsamverkan?  

Vill du komma i kontakt med grannstöd kan du ringa/kontakta utvecklingsansvarig för GS  Trygghetssamordnare Per Delhage per.delhage@botkyrka.se  ,polisinspektör Mats Backström, Lokalpolisen i Botkyrka tel. 0709-13 71 94, ordförande i styrgrupp för grannsamverkan/grannstöd Jan Karlsson tel. 072-251 00 52, karlssonjan33@gmail.com. Du kan också ringa direkt till Grannstödsbilen 070-885 92 04.
 

Social grannsamverkan

Programmet social grannsamverkan vill få grannar att ställa upp för ungdomar som bor själva hemma under föräldrarnas semester. 
 

Fördjupad text

Grannsamverkan

I Botkyrka bor ca 87 000 invånare varav 53% med utländsk bakgrund.
Det finns ca 34 400 hushåll. Av dessa är 20 800 flerbostadshus varav ca 12 000 hyresrätter och 12 000 i småhus. ca 65 % av hushållen ingår i grannsamverkan. 
Grannsamverkan sköts av 4 funktioner: Botkyrka kommun, närpolisen Tumba, grannstödjarna och kontaktombuden för grannsamverkan och med stöd av bostadsföretagen.
 
Grannsamverkan är väl förankrad verksamhet i samhället som tillämpas i villa-radhusbebyggelse, flerbostadshus samt områden med fritidshus. Grannsamverkan i Botkyrka är kostnadsfri verksamhet för de boende i Botkyrka kommun. Grannsamverkan innebär främst ökad samhörighet bland de boende och ett gemensamt ansvar för att motverka inbrott och bilbrott i bostadsområden.
 
Grannsamverkanprogrammet har utvecklats av polis, försäkringsbolagen, Svensk stöldskyddsföreningen, Villaägarna, Hyresgästföreningen, Brandskyddsföreningen och kommuner i Stockholms län.

Grannstöd

Grannstöd startade i mars 2009 som ett projekt med stöd från Folksam som bl.a. höll med bil. I mars 2013 avslutade Folksam sponsringen av grannstödsbilen och Botkyrka kommun tog över ansvaret för bilen. 2014 tog Botkyrkabyggen över kostnaden för bilen. Grannstöd firade i mars 4-årsjubileum. Från och med 2010 är verksamheten permanent.
Grannstödsbilen är en miljöbil, som alltid är bemannad med två personer och har direktkontakt med närpolisen. Grannstöd vilar på fyra  ben: polisen, kommunen, boendeföreningar/bostadsföretag och frivilliga (grannstödjare). 2014 började Botkyrkabyggen stödja Grannstödsbilen och står för större delen av den kostnaden.
 
Botkyrkapolisen står bakom verksamheten och har alltid en polisinspektör som går att nå under patrulleringsuppdragen. Han träffar grannstödjarna både före och efter uppdraget samt håller i rapporteringarna.  
 
Botkyrka kommun öppnar många dörrar som underlättar verksamheten, till exempel det lokala brottsförebyggande rådet. 
 
Grannstödjarna  får både utbildning i grannsamverkan och en utbildning med grannstöd, syfte, mål och rutiner. Till uppgifterna hör att stödja grannsamverkan i kommunen, säkra - p-platserna i kommunen mot bilbrott, kunna råda och informera invånarna om förebyggande verksamhet samt att samtala med boende som råkat ut för bostadsinbrott. Ca 600 brottsofferstödssamtal har genomförts av grannstödjarna sedan hösten 2009. Ca 45-50 grannstödjare finns med i Grannstöd.
 

Social grannsamverkan

Social grannsamverkan är när föräldrar och grannar kommer överens om att hjälpa varandra och stötta ungdomar som är själva hemma, när föräldrarna till exempel är på semester. Ungefär på samma sätt som grannar ställer upp för att skydda husen mot inbrott under sommaren.
 
Programmet vill också få grannarna att prata med föräldrar om man ser minderårig grannungdom med alkohol.
 
Trygghetssamordnaren i kommunen är ansvarig för programmet. Vill du veta mer om social grannsamverkan kan du kontakta kommunens trygghetssamordnare Beyron Ahxner eller Tullinges områdesutvecklare Björn Adelly. Läs mer i filen om Social grannsamverkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-06-03